maandag 11 mei 2015

Ovengevormd Glas Expositie in Joure 23-25 mei en 30-31 mei 2015

Toelichting bij het te exposeren werk.

'Time-Line'

‘Zo boven, zo beneden’.


Het kleine reflecteert het grote en andersom en alles is met elkaar verbonden. Gaandeweg ben ik mij gaan realiseren dat ik me al jaren bezig gehouden heb met het bestuderen van de gulden snede, ook wel bekend als goddelijke verhouding, of gulden getal (phi), die terug te vinden is in onder andere zaadmotieven van planten, schelpen, kathedralen, maar ook in ons menselijk DNA.

Tijd, Dimensie, Licht en Ruimte.


De mogelijkheid van het bestaan van parallelle universa, inclusief het universum waarin wij bestaan is een intrigerende gedachte.
Het is een hypothese, die veel stof doet opwaaien onder wetenschappers, de bekendste vertegenwoordiger van deze theorie is Stephen Hawking.
Dit multiversum bestaat tegelijkertijd, terwijl wij slechts een deel daarvan kunnen waarnemen. Dit idee beeld ik uit met de werken ‘Universe’ en ‘Multiverse’.

Deze veelheid aan mogelijke realiteiten die tegelijkertijd bestaan is ook de achterliggende gedachte van een serie nieuw werk:
‘Time-Lines’.Space Time
'Multiverse'